Isikuandmete töötlemine

Veebipoe mnectar.eu isikuandmete vastutav töötleja on Mnektar OÜ
reg. number. 14581236, telefon: +372 53042757, e-post: mnectaoils@gmail.com, aadress: Kadaka tee 143-104, Tallinn, 12615, Eesti, (tuntud ka kui Kaupmees).

Milliseid andmeid töödeldakse
  • nimi ja perekonnanimi;
  • kontaktteave, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
  • maksja ja sihipärane kohaletoimetamine;
  • Pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus, andmed maksete kohta (ostuajalugu);
  • andmeteenuste kliendid;
  • Muu kliendiuuringute ja/või klientide pakkumistega seotud teave.
Millistel eesmärkidel andmeid töödeldakse
Isikuandmete töötlemine toimub programmides koos kliendiga kliendiga. Kontode ja programmide statistikaandmete töötlemine.
Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste teenindamiseks ja neile kauba tarnimisel.
Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, toode, kogus, kliendiandmed) kasutatakse kliendi poolt ostetud kaupade ja teenuste kohta tagasiside koostamiseks ning tema eelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse makse tagastamiseks kliendile.
Isikuandmeid, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi ees- ja perekonnanimi, töödeldakse kaupade ja teenustega seotud küsimuste lahendamisel (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe infoühiskonnale teenuste osutamisel, samuti veebilehe kasutusstatistika kogumisel.
Andmete edastamine volitatud töötlejale
Ostja hoiab saladuses kliendi isikuandmeid, mis said talle teatavaks konto registreerimise tulemusena ja saidi kasutamise käigus ning avaldab neid kolmandatele isikutele ainult kliendi nõusolekul, välja arvatud juhtudel kus andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Veebipoe kasutaja nõustub, et Kaupmehel on õigus saada andmeid teenuste kohandamiseks kliendile, sh. muutis oma nägu, mis kajastub ka klienditeenindaja Merchanti kujunemisega.
Volitatud töötlejate nimekiri:
Tarnijad – tellimuste kohaletoimetamiseks kliendile:

DPD
Omniva
Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks:
Swedbank
PayPal

Statistika kogumine – teabe kogumine veebipoe kasutuskogemuse parandamiseks:

Google Analytics
Facebook
gmail

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse FASTVPS Eesti OÜ serverites, ettevõtte andmekeskus asub EL-is, Eestis. Andmeid võidakse edastada nii Euroopa Komisjoni hinnangul piisava andmekaitsetasemega riikidesse kui ka USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitselepinguga (English Privacy Shield või EU-US Privacy Shield).

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise, volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine ja nende töötlemine veebipoe volitatud töötlejale toimub veebipoe ja volitatud töötleja vaheliste lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud isikuandmete töötlemisel rakendama turvameetmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja nende parandamine

Veebipoes salvestatud isikuandmeid saab vaadata ja muuta veebipoe kontohalduse rubriigis. Kui ost sooritati külalisena (ilma kontota), saate isikuandmete päringu esitada andmenõude vormi kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, on tal õigus oma nõusolek veebipoe kontohalduse rubriigis tagasi võtta.

Säilitamine

Kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui see on vajalik raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost veebipoes sooritati külalisena (ilma kontota), siis isikupärastatud ostude ajalugu säilitatakse kolm aastat.

Makse- ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või kuni aegumistähtaja (kolm aastat) lõppemiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Eemaldus

Veebipoes koos kontoga salvestatud isikuandmeid saab kustutada veebipoe kontohalduse rubriigis.

Muude andmete kustutamiseks tuleb esitada taotlus andmenõude vormi kaudu. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse ühe kuu jooksul, vajadusel täpsustage periood, kelle andmed kustutatakse.

Ülekanne

Veebipoes koos kontoga salvestatud isikuandmeid saab alla laadida veebipoe kontohalduse rubriigis.

Muude andmete edastamiseks tuleb esitada taotlus andmenõude vormi kaudu. Andmete teisaldamise taotlusele vastatakse ühe kuu jooksul, mille jooksul klienditeenindus teeb kindlaks isiku isikusamasuse ja teavitab teid teisaldatavatest isikuandmetest.

Otseturunduspostitused

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussuhtluseks, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi otseturundusteateid saada, tuleb järgida sõnumis olevat linki või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele otseturunduse eesmärgil, teavitades sellest tugimeeskonda e-posti teel. .

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (Kupetsi tugikontaktid). Andmetöötluse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Menüü